Een onderwerp waar we het niet graag over hebben: vooroordelen. Ook in het onderwijs spelen onbewuste oordelen mee bij toetsing. Uit onderzoek bij de Universiteit Utrecht blijkt dat een aantal kenmerken mee kunnen spelen bij de beoordeling. Denk aan beïnvloeding van het cijfer aan een leerling die hard werkt. Of een ander cijfer toekennen aan iemand minder interesse heeft getoond. Ook de ‘connectie’ met een docent kan meespelen mee bij de beoordeling, zo blijkt uit het onderzoek.

Oneerlijke toetsen: afhankelijk van de toets

Wanneer een toets volledig ‘objectief’ is (zoals bij meerkeuzevragen, of andere gesloten vraagtypen), dan is het risico op biases bij de puntentoekenning vrijwel nihil. Bij open vraagtypen of inleveropdrachten is er natuurlijk een subjectieve component aanwezig in het beoordelingsproces. En zo bestaat het risico dat andere factoren een invloed hebben op de beoordeling, en dus op het cijfer dat de student krijgt.

Formatief toetsen zonder vooroordelen

In het voortgezet- en beroepsonderwijs krijgt formatief toetsen steeds vaker de voorkeur. Hoe zorg je ervoor dat je enerzijds voorkomt dat er lichte vooroordelen meespelen in de beoordeling én je er niet teveel werk aan hebt? Als je toetst in Woots heb je een aantal handige functies tot je beschikking:

Maak gebruik van peerreview en zelf anoniem nakijken

Als variant op de digitale toets is het mogelijk om een peerreview digitale toets af te nemen. Dit is een toets waarbij leerlingen elkaars werk (anoniem) nakijken, een handige functie die we met Woots Premium aanbieden. Leerlingen kunnen elkaar in Woots feedback geven. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen aanpak van het maken van toetsvragen maar ook in de aanpak van anderen.

Anoniem nakijken met één vinkje en verdelen van het werk

Ingebouwd in de nakijkmodule van Woots: anoniem nakijken. Dat kan verticaal per leerling of horizontaal per opgave. Dat gaat ook nog eens razendsnel als je het werk verdeeld tussen je collega’s. Ook dat kan met Woots.

Het is fijn om als docent te weten dat je altijd onbevooroordeeld kunt nakijken. Je kan anoniem nakijken instellen op toetsniveau, maar óók op je hele profiel activeren. Het scheelt ook nog eens discussies in de klas. Maak je gebruik van peerreview, dan heb je ook nog eens geen nakijkwerk meer! Van de docenten die Woots Premium gebruiken horen we dat leerlingen extreem eerlijk onderling nakijken. 

Met de ingebouwde feedbackmodule kun je leerlingen weer laten leren van toetsen. En dat is waarom Woots bestaat.