Docenten hebben veel vragen bij het invoeren van 21e-eeuwse vaardigheden in de onderwijspraktijk. Is het echt wel zo anders dan het huidige onderwijs en wat heeft dat dan voor gevolgen? Zijn bestaande modellen, zoals bijvoorbeeld de verschillende taxonomieën of toetsmatrijzen, nog bruikbaar? En wat betekent het invoeren van 21e-eeuwse vaardigheden voor het vormgeven van jouw onderwijs en het leren van jouw leerlingen?

Jij geeft les aan een generatie die wel wat hulp nodig heeft in het ontwikkelen van haar 21e-eeuwse vaardigheden. Hoe je dat doet? Dat lees je in dit blog waarin we jou meenemen in de wetenschappelijke achtergrond van deze ‘moderne’ vaardigheden, waarin we jou concrete tips geven en waarin we jou laten zien hoe Woots bijdraagt aan deze uitdagende missie.

De wetenschap van nu

Het invoeren van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs blijkt invloed te hebben op verschillende niveaus:

  • microniveau (leerlingen en leraren in de klas);
  • mesoniveau (team- en bouwniveau in de school);
  • macroniveau (relatie school en maatschappij).

In het onderzoeksartikel ‘21e-eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties’ (2017) van Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling lees je de uitgebreide antwoorden op zeventien vragen die mensen in het onderwijsveld stellen als het gaat over werken met 21e-eeuwse vaardigheden. Welke vraag herken jij vanuit je praktijk? Waar loop jij als docent tegenaan? Welke begrippen zijn voor jou abacadabra?

21e-eeuwse vaardigheden: wat zijn dat?

Naast de woorden feedback, differentiatie en executieve functies, voegen we een vierde begrip toe aan onze lijst van magische onderwijswoorden: 21e-eeuwse vaardigheden.

Maar wat zijn deze vaardigheden precies? Waarom is het handig dat jij als onderwijsprofessional kennis hebt van deze vaardigheden? Hoe gebruik jij deze vaardigheden in jouw dagelijkse lespraktijk?

Wij geven jou een aantal inzichten, zodat jij na het lezen van dit blog geïnspireerd en vaardig genoeg bent om de 21e-eeuwse vaardigheden toe te passen.

Een ‘leven lang leren’: leren is een sociaal-interactief, contextueel, construerend, zelfgereguleerd en reflectief proces. (naar: Simons, Van der Linden, & Duffy, 2000).

We gaan uit van drie basisprincipes. Zo is

(a) leren een geconstrueerde activiteit

(b) leren een gesitueerde activiteit

(c) leren een sociale activiteit

(Van der Werf, in Wubbels et al., 2006).

Als je deze basisvaardigheden wilt beheersen, dan heb je die 21e-eeuwse vaardigheden hard nodig. Om het eloquent te zeggen: het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e-eeuwse samenleving (naar: Thijs, Fisser, & Hoeven, 2014).

En nu concreet

De Onderwijsraad heeft in 2014 drie soorten vaardigheden beschreven die vallen onder de 21e-eeuwse vaardigheden.

Ten eerste de (denk)vaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de huidige (kennis)samenleving:

digitale geletterdheid:

het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT, waarbij digitale geletterdheid een combinatie is van basiskennis ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden (computational thinking).

probleemoplossend vermogen:

het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.

kritisch denken:

het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

creativiteit:

het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

Ten tweede de sociale competenties:

samenwerken:

het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

communiceren:

het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit:

het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

Ten derde de metacognitie (zelfregulering):

de kennis van het eigen cognitief functioneren en de vaardigheid om het eigen leren ook te kunnen sturen en te reguleren.

In ons vorige blog schreven wij over het nut van executieve functies en hoe jij deze in je dagelijkse werk als docent inzet. Niet alleen om het werk voor jezelf makkelijker te maken, maar vooral om de leerling te ondersteunen in zijn, haar of diens leerproces. Je ziet dat er een overlap is tussen de executieve functies en de 21e-eeuwse vaardigheden. Zo is de metacognitie een belangrijke pijler bij beide onderwerpen.

Het onderwijssysteem van nu heeft als kenmerk dat het uitgaat van kennisoverdracht met vooraf gestelde doelen. Deze doelen toets je meestal summatief. Bij kennisoverdracht is het van tevoren bekend welke kennis overgedragen gaat worden en wat je dan toetst bij de leerling. Wil je kennis bij leerlingen ontwikkelen, dan hoeft het einddoel helemaal niet duidelijk te zijn: kennisontwikkeling levert namelijk nieuwe kennis op die moeilijk van te voren in kwantitatieve doelen te vatten is. Voor díe kennisontwikkeling zijn juist de 21e-eeuwse vaardigheden nodig.

Met Woots ben jij in staat om toetsen op maat te maken voor jouw leerlingen, waarbij je uitgaat van wat jij wilt weten en meten. Wil je bijvoorbeeld zien waar de leerlingen staan vóór jouw uitleg over een bepaald onderwerp? Dat kan. Je creëert een toets als nulmeting. Maak daarbij makkelijk (her)gebruik van door (eerder gemaakte) vragen uit je itembank te gebruiken. Wat een itembank is? Tadaa! En hoe je dat zo’n toets maakt? Nou, eenvoudig. Dat doe je zo!

Een nieuwe versie van de toets is dan jouw vervolgmeting ná jouw uitleg. Nu alleen nog de resultaten per leerling bekijken en de opgaven analyseren: easy peasy. Zo heb jij een prachtig beeld van de kennisontwikkeling van jouw leerlingen en creëer je bouwstenen waarop je jouw lessen vormgeeft.

Appeltje-eitje of ik-kan-er-geen-chocola-van-maken?

Nu denk jij: appeltje-eitje? Echt niet. Ik kan van al die digitale middelen geen chocola maken. Geen zorgen: Woots heeft dé totaaloplossing om jouw digitale geletterdheid een 21e-eeuwse powerboost te geven: Woots Online Academy, Training Woots Basis en Training Woots Premium.

Op je eigen tempo Woots leren kan in de Woots Online Academy. We hebben korte modules mét video-instructie voor je gemaakt. Op deze manier leer je Woots kennen én gebruiken.

Óf

leer werken met alle basisfuncties in Woots met de Training Woots Basis. Voor zowel het afnemen, nakijken en inzien van toetsen, als het inrichten van gebruikers en klassen. Deze interactieve training duurt ongeveer twee uur en naast deze training nemen we de tijd om samen met je beheerder de inrichting te doorlopen.

Óf

leer alle ins en outs over het analyseren van de toetsresultaten van jouw leerlingen en maak optimaal gebruik van je itembank met Training Woots Premium. Zo kom jij steeds dichterbij het leveren van meer digitaal maatwerk voor jouw leerlingen en voor jezelf.

Wil je direct aan de slag? Plan dan nu een intake voor je training en gun jezelf een 21e-eeuwse powerboost.

Kleine disclaimer: wij willen graag al onze toekomstige Wootsers elke minuut van de dag bedienen, maar onze trainingscapaciteit is beperkt. Nú is het moment om voor een training van Woots te kiezen. Is de exacte datum nog onbekend? Geen probleem: claim nu alvast jouw plek. Handig!

Geen zorgen: Woots heeft dé totaaloplossing om jouw digitale geletterdheid een 21e-eeuwse powerboost te geven: Woots Online Academy, Training Woots Basis en Training Woots Premium.

En hoe leer jij de 21e-eeuwse vaardigheden?

Jouw professionalisering vindt vaak plaats in de ‘wandelgangen’. Daar ontmoet je elkaar, spreek je samen nog even de laatste zaken door voor die ene toets of werk je samen aan dezelfde klus. Creativiteit en innovatie in organisaties blijken juist vaker verbonden te zijn met samenwerken en samen leren dan met individuele ontwikkelingstrajecten (naar: Garavan, McGuire, & Lee, 2015). Hét bewijs dat teamleren ontzettend belangrijk is om als onderwijsprofessional prettig te werken en te functioneren in een complexe kennismaatschappij die wij een school noemen.

Samenwerken in Woots is dé manier om jouw 21e-eeuwse vaardigheden een powerboost te geven. Voor jou en voor je leerlingen. Wil je een toets niet afnemen bij alle leerlingen van een klas? Of misschien wil je werken met kleinere groepen die ingedeeld zijn op niveau? Of wil je dat leerlingen samenwerken aan een toets? Dan faciliteren we dit in Woots met de functie groepen.

Meer weten over hoe jij de samenwerking tussen jou en je collega’s een energiestoot geeft? In ons volgende blog vertellen we jou daar graag meer over.

Zo. Nu is het tijd om succesvol deel te nemen aan de maatschappij op mesoniveau: koffiedrinken met fijne collega’s. Wel koffie uit zo’n ultrahip macrochaotisch verantwoorde koffiemachine met echte bonen: jouw 21e-eeuwse powerboost in een kopje.